Str. Gării nr. 2 Mihail Kogălniceanu, Ialomița 927165 contact@sopema.ro
img

Site-ul SOPEMA.ro este operat de SC SOPEMA SRL. Acest site este conceput si utilizat astfel incat sa va protejeze dreptul la intimitate si sa nu afecteze in mod negativ viata personala a dvs., atât în ceea ce privește colectarea informațiilor de identificare ale dvs., cât și cu privire la folosirea și stocarea acestor informații, în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate adoptată de SOPEMA(”Politica de Confidențialitate”).

Prezenta Politică de Confidențialitate a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 2014. Ne rezervăm dreptul, la exclusiva noastră discreție, să modificăm prezenta Politica de Confidențialitate în orice moment și fără notificare prealabilă, situație în care vom posta modificarea pe Site. Vă recomandăm să consultați frecvent prezenta Politica de Confidențialitate pentru a fi informat(ă) cu privire la posibilele modificări.Continuând să accesați sau să utilizați Site-ul după ce am postat o modificare, se consideră că sunteți de acord cu Politicade Confidențialitate modificată. Dacă Politica de Confidențialitate modificată nu este acceptabilă pentru dumneavoastră, singurul dumneavoastră remediu este să încetați să folosiți Site-ul.

În cuprinsul prezentei Politici de Confidențialitate, termenul „noi” se referă la SC SOPEMA SRL.

Scopul prezentei Politici de Confidențialitate
Scopul prezentei Politici de Confidențialitate este să vă explice în ce scop sunt colectate informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați („Informații Personale”), cum ar fi numele și prenumele, localizarea geografică, adresa de corespondență, numărul de telefon și fax,adresa e-mail, și să vă prezinte care sunt drepturile dvs. în ceea ce privește colectarea acestor date. Ne obligăm să depunem toate eforturile necesare pentru a asigura securitatea tuturor datelor personale furnizate de dvs., precum și faptul că aceste date vor fi folosite exclusiv în scopurile pentru care au fost furnizate.

Website-uri ale unor terțe părți
Prezenta Politică de Confidențialitate se aplică în raport cu Informațiile Personale furnizate de dumneavoastră, în mod voluntar, prin intermediul Site-ului nostru. Aceasta nu se aplică pentru informațiile colectate de website-uri, platforme și aplicații ale unor terțe părți pe care le puteți accesa prin intermediul link-urilor afișate pe Site-ul SOPEMA. Respectivele website-uri, platforme și aplicații ale unor terțe părți pot avea propriile politici de confidențialitate.

Cum colectăm și folosim informațiile personale
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, precum şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ne obligăm să administrăm datele personale furnizate de dvs. în condiţii de siguranţă şi să le folosim numai pentru scopurile specificate.

De asemenea, Site-ul SOPEMA înregistrează automat informațiile din browser-ul folosit pentru a accesa Site-ulnostru, de exemplu adresa dumneavoastră IP, paginile vizitate de la acea adresă și platforma de pe care vizitați Site-ul, în cazul în care computerul dumneavoastră este setat să permită acel tip de colectare. Folosim aceste informații pentru a evalua interesul dvs. pentru Site-ul nostru și pentru a efectua alte activități de cercetare a pieței, precum analizarea obiceiurilor de navigare pe Site-ul nostru, cu mențiunea că nu folosim aceste informații pentru a identifica utilizatorul care accesează Site-ul.

Majoritatea serviciilor noastre nu necesită înregistrare. Cu toate acestea, anumite servicii disponibile prin intermediul Site-ului pot necesita înregistrare. Într-o astfel de situație este posibil să vi se solicite să furnizați numele, poziționarea geografică și informații despre afacerea sau ocupația dumneavoastră sau adresa dumneavoastră de e-mail, numărul de telefon și fax. De asemenea, este posibil să vi se solicite să ne trimiteți întrebări sau observații, ori să ne furnizați informații suplimentare prin sondaje de opinii sau concursuri. Furnizarea acestor informații este exclusiv voluntară. Dacă furnizați aceste informații, le putem folosi pentru a vă contacta și a vă informa cu privire la modificările serviciilor noastre sau ale Site-ului nostru. De asemenea, putem folosi respectivele informații pentru a spori gradul de utilizare a Site-ului SOPEMA și a ne asigura că acesta este pertinent și vă satisface cerințele.

De asemenea, vă putem solicita să furnizați aprobarea pentru anumite utilizări ale datelor dacă trebuie să folosim date personale în scopuri care nu sunt acoperite de prezenta Politică de Confidențialitate. Nu sunteți obligat(ă) să acordați o asemenea aprobare, dar dacă preferați să nu o faceți, participarea la anumite activități ar putea fi restricționată. Dacă utilizatorii aleg să nu beneficieze de asemenea utilizări diferite, vom avea în continuare posibilitatea de a folosi Informațiile Personale în conformitate cu Politica de Confidențialitate conform căreia au fost colectate informațiile. Dacă acordați aprobarea suplimentară, termenii acelei aprobări vor avea întâietate în caz de conflict cu prezenta Politică de Confidențialitate.

În plus, putem folosi Informațiile Personale,dacă vom considera că acest lucru necesar,pentru a ne proteja împotriva unui risc de securitate și putem furniza respectivele informații autorităților competente,dacă este cazul.

Drepturile persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt colectate
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă informăm că beneficiaţi de dreptul la informare și de acces la datele cu caracter personal privitoare la persoana dvs.,și colectate de noi,dreptul de intervenţie asupra acestor date, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a vă adresa justiţiei dacă considerați că v-au fost lezate drepturile și interesele cu privire la aceste date. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora din baza de date deținută de SOPEMA. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la adresa menționată mai jos.

Cookie-uri, stocare locală, internet tag-uri
Folosim ceea ce este cunoscut drept cookie-uri de browser pentru a simplifica utilizarea Site-ului nostru și pentru a obține informații care ne pot ajuta să îmbunătățim informațiile și serviciile furnizate prin intermediul Site-ului SOPEMA. Cookie-urile sunt fișiere text mici pe care browser-ul dumneavoastră le stochează în computerul dumneavoastră. Folosim cookie-uri pentru a optimiza Site-ul și de a personaliza mai bine atat Site-ul, căt și produsele noastre, în funcție de interesele și necesitățile dumneavoastră. De asemenea, cookie-urile pot fi folosite pentru a accelera activitățile dumneavoastră viitoare și a îmbunătăți experiența pe Site. De asemenea, folosim cookie-uri pentru a compila date statistice anonime, cumulate, care ne permit să înțelegem maniera în care este folosit Site-ul nostru și pentru a ne ajuta să îmbunătățim structura și conținutul său. Puteți modifica setările browser-ului pentru a bloca cookie-urile sau pentru a vă informa când sunt trimise cookie-uri către dispozitivul dumneavoastră. Există mai multe modalități de a administra cookie-urile. Consultați instrucțiunile browser-ului dumneavoastră sau secțiunea de asistență pentru a afla informații suplimentare cu privire la modul de a schimba sau modifica setările browser-ului dumneavoastră

Există alte tehnologii care pot fi folosite în scopuri similare, precum stocare locală HTML5 și obiectele partajate local (LSO).Putem folosi aceste tehnologii pentru a vă autentifica, pentru a monitoriza informațiile pe care ni le-ați furnizat și pentru a stoca preferințele dumneavoastră sau informațiile privind vizita dumneavoastră pe un website. Dacă preferați să nu folosiți aceste tehnologii, vă puteți configura browser-ul să nu le accepte sau să vă notifice și să solicite aprobarea. Este posibil ca unele secțiuni ale Site-ului nostru să nu funcționeze în mod corespunzător dacă aceste tehnologii sunt oprite.

Plugin-uri sociale

Facebook
Site-ul nostru folosește plugin-uri ale rețelei socialefacebook.com, operatădeFacebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA(“Facebook”). Aceste plugin-uri pot firecunoscute prin sigla Facebook sau cuvintele “PluginSocial Facebook”.Când accesați o pagină a Site-ului cu un asemenea plugin, browser-ul dumneavoastră va crea o conexiune directă cu serverele Facebook, iar conținutul plugin-ului va fi transferat către browser-ul dumneavoastră, care-l va încorpora în Site. Nu avem nicio influență cu privire la obiectul sau conținutul datelor colectate de Facebook prin folosireaacestor plugin-uri. Prin integrarea plugin-ului, Facebook primește informațiile pe care le-ați accesat pe pagina corespunzătoare a Site-ului nostru. Dacă sunteți autentificat în contul dumneavoastră de utilizator Facebook când vizitați Site-ul nostru, Facebook poate aloca vizita în acest cont. Când interacționați cu plugin-uri, de exemplu folosind butonul „like” sau postând un comentariu, informațiile aferente sunt transferate direct către Facebook și stocate acolo. Dacă doriți să suprimați un asemenea transfer de date, trebuie să ieșiți din contul Facebook înainte să vizitați Site-ul nostru. În scopul și în vederea colectării datelor și procesării și utilizării ulterioare a acestora de către Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastră aferente și posibilitățile de setare pentru protejarea confidențialității dumneavoastră, consultațideclarația de confidențialitate Facebook.

Securitatea datelor; transfer prin Internet
Folosim măsuri de protecție tehnică și organizațională adecvate pentru a proteja Informațiile

Personale împotriva pierderii, utilizării abuzive sau modificării. Cu toate acestea, este imposibil să garantăm securitatea absolută a Informațiilor Personale. De asemenea, ar trebui să aveți în vedere că datele transmise printr-o rețea deschisă precum Internetul sau un serviciu e-mail pot fi accesate în mod deschis. Nu putem garanta confidențialitatea mesajelor sau materialelor trimise prin aceste rețele deschise. Când partajați Informații Personale printr-o rețea deschisă, trebuie să fiți conștient(ă) că terțe părți pot accesa aceste informații și le pot colecta și folosi în scopuri personale. Chiar atunci când expeditorul și destinatarul sunt în aceeași țară, datele pot fi direcționate prin alte țări, inclusiv unele care nu beneficiază de un nivel adecvat de protecție. Folosiți alte mijloace de comunicare atunci când considerați acest lucru drept adecvat din motive de securitate. Transmiterea tuturor datelor de la sau către Site are loc pe propriul dumneavoastră risc și nu oferim garanții, exprese sau implicite, și nu ne asumăm nicio răspundere privind asemenea transmiteri.

Protecția minorilor
Nu colectăm, procesăm sau divulgăm intenționat informații personale de la minori cu vârsta de sub 14 ani, fără a obține aprobarea prealabilă a părinților lor sau, după caz,a tutorelui.

Legile și regulamentele locale
Intenția prezentei Politici de Confidențialitate este de a respecta legile și regulamentele privind confidențialitatea din fiecare țară unde sunt colectate Informațiile Personale. În măsura în care legislația dintr-o anumită țară ne interzice să folosim și să partajăm Informații Personale într-o manieră descrisă în prezenta Politică de Confidențialitate, Politica de Confidențialitate și practicile noastre vor fi considerate modificate pentru a respecta legislația locală.

Informații de contact
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prezenta Politică de Confidențialitate, contactați-ne.